Lunchlezing – Ruimtelijke ordening

Het bestuursrecht is een groot en interessant rechtsgebied. De colleges richten zich in de bachelorfase bijna uitsluitend op typische Awb-problematiek. In de praktijk is het echter zo dat bijzondere bestuursrechtelijke wetgeving de toon zet. Een erg belangrijk rechtsgebied binnen het bestuursrecht is het ruimtelijke ordeningsrecht. Dit gaat over de planmatige inrichting van de ruimte in Nederland. In een klein land met een hoge bevolkingsdichtheid leidt dit tot talrijke juridisch interessante geschillen. Om inzicht te krijgen in dit levende gedeelte van het recht, zal professor Nijmeijer op 9 mei een lunchlezing over een actueel onderwerp binnen het ruimtelijke ordeningsrecht verzorgen. Informatie over het precieze onderwerp volgt nog.

De lezing vindt plaats in -1.060