Prof. mr. Corjo Jansen

Cornelis Johannes Henricus (Corjo) Jansen (Geldrop, 1 september 1961) is een Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeschiedenis en in het Burgerlijk recht aan de Radboud universiteit en is daar voorzitter van het onderzoekscentrum Onderneming & Recht. Hij is tevens bijzonder hoogleraar in het Romeinse recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Professor Jansen is een expert en autoriteit op het gebied van het moderne arbeidsrecht en een van de meest gezaghebbende experts op het vlak van het juridisch leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Jansen bezocht vanaf 1973 het Lyceum Augustinianum in Eindhoven. Hij studeerde Nederlands recht in Utrecht, en in 1983 werd hij studentassistent Romeins recht en voorzitter van het Algemeen Rechtshistorisch Dispuut Salvius Julianus. In 1984 studeerde hij af, en werd wetenschappelijk assistent. Hij promoveerde in 1987 op een proefschrift over F.A. van der Marck (1719-1800) onder promotor prof. mr. G.C.J.J. van den Bergh.

In Groningen was hij medewerker bij prof. mr. J.H.A. Lokin. In 1998 werd hij benoemd in Nijmegen, als opvolger van prof. mr. Nève.
Zijn publicaties betreffen vrijwel alle terreinen van de rechtsgeschiedenis, maar de nadruk van zijn werk ligt op de rechtsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, het arbeidsrecht en vooral de (privaat)rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw.

Jansen is de afgelopen jaren intensief bezig geweest met het bedenken, vormgeven, implementeren van nieuwe opleidingen, cursussen en trajecten. Het excellentieprogramma Law Extra is hier slechts een voorbeeld van. Zonder zijn onmiskenbare steun zou ook het verlengstuk van dit programma, NJHV Semper Lex, niet zijn ontstaan.