NJHV Semper Lex telt momenteel Drie commissies

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is het kloppende hart van NJHV Semper Lex. Zij zorgt ervoor dat er interessante formele en informele activiteiten worden georganiseerd; deze activiteiten kunnen zowel in het kader staan van het bieden van een verdiepende blik op het recht, als in het kader van het versterken van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en alumni.

Commissieleden

Daniëlle Dirksen
Anne van Grimbergen
Thalia Hendricks
Kyona Hoebe
Mirte Houweling

De Diescommissie

De diescommissie organiseert de vieringen omtrent ons zevende dies in de diesweek. Er zal die week een informele en formele activiteit plaatsvinden en hopelijk een reünie. Ook organiseert deze commissie de diesreis.

Commissieleden

Maud Heldens
Lisanne Kooijman
Emiel Schipper
Diede Steentjes
Huub Stevens

De Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken. Verder brengt de commissie verslag uit naar de algemene ledenvergadering over het financiële beleid van de vereniging en de mogelijke verbeteringen die zij daarin ziet.

Commissieleden

Abdullah Aslan
Jelle van Dijk
Bettine Wils
Willemijn Wortelboer