NJHV Semper Lex telt momenteel twee commissies

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is het kloppende hart van NJHV Semper Lex. Zij zorgt ervoor dat er interessante formele en informele activiteiten worden georganiseerd; deze activiteiten kunnen zowel in het kader staan van het bieden van een verdiepende blik op het recht, als in het kader van het versterken van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en alumni.

Commissieleden

Anne van Grimbergen
Cat Haanappel
Michal Lisowski
Willemijn Wortelboer

De Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken. Verder brengt de commissie verslag uit naar de algemene ledenvergadering over het financiële beleid van de vereniging en de mogelijke verbeteringen die zij daarin ziet.

Commissieleden

Kyra Wunderink
Senna Trap
Jesper Diepeveen
Bettine Wils