NJHV Semper Lex telt momenteel Drie commissies

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is het kloppende hart van NJHV Semper Lex. Zij zorgt ervoor dat er interessante formele en informele activiteiten worden georganiseerd; deze activiteiten kunnen zowel in het kader staan van het bieden van een verdiepende blik op het recht, als in het kader van het versterken van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en alumni.

Commissieleden

Julia van Broekhuijze
Marjolein van Diepen
Romee Rupert

 

De Reiscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van een buitenlandse reis voor de leden van Semper Lex.  Met alle liefde en plezier steekt de reiscommissie haar handen uit de mouwen om dit leuke uitstapje te regelen. Tijdens de Semper Special worden bezoeken aan diverse juridische instanties georganiseerd en wordt kennisgemaakt met het buitenlandse rechtssysteem. Uiteraard staan er ook activiteiten op het programma waarmee studenten de stad op informele wijze leren kennen!

Commissieleden

Julia van Broekhuijze
Morris Hendriks
Noortje Langman
Benthe van der Schouw
Lynn Spekschoor

De Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken. Verder brengt de commissie verslag uit naar de algemene ledenvergadering over het financiële beleid van de vereniging en de mogelijke verbeteringen die zij daarin ziet.

Commissieleden

Yael Goertz

Anne van Grimbergen

Robin van Lieverloo

Willemijn Wortelboer