Het bestuur der NJHV Semper Lex 2021-2022 heeft zich als volgt geconstitueerd

Bestuurslid activiteiten

Dhr. R.R. (Roan) de Vor

Voorzitter

Dhr. M.L. (Michal) Lisowski

Penningmeester

Dhr. A.R.L. (Aeron) Gerritsen

secretaris

Mej. W.A.A. (Willemijn) Wortelboer