Het bestuur der NJHV Semper Lex 2020-2021 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Mej. G.S. (Gabriëlle) Haas
Vicevoorzitter: Dhr. Y. (Yifrandy) Sánchez Peralta
Penningmeester: Mej. L.A. (Lotte) Gunneweg
Secretaris: Dhr. J.G. (Jelle) van Dijk
Bestuurslid activiteiten: Dhr. D. C. (David) van de Velde

20200927-12-TedVA