Het bestuur der NJHV Semper Lex 2023-2024 heeft zich als volgt geconstitueerd

Voorzitter

Dhr. L. (Luca) van den Berg

vicevoorzitter

Mej. M.C. (Marinde) de Rijk

Penningmeester

Dhr. L. (Lars) van Lenthe

secretaris

Mej. L. (Lishana) Givindapillai

bestuurslid activiteiten

Mej. J.J.M.E. (Jasmijn) ter Denge