Het bestuur der NJHV Semper Lex 2020-2021 heeft zich als volgt geconstitueerd

Vicevoorzitter

Dhr. Y. (Yifrandy) Sánchez Peralta

Penningmeester

Mej. L.A. (Lotte) Gunneweg

Voorzitter

Mej. G.S. (Gabriëlle) Haas

Secretaris

Dhr. J.G. (Jelle) van Dijk

Bestuurslid activiteiten

Dhr. D. C. (David) van de Velde