Louk Hermans-Brand

Mw. mr. L.J.T.M. Hermans-Brand is hoofd bureau in- en externe betrekkingen aan de Radboud Universiteit en directeur van de stichting rechtenalumni Nijmegen.

Hermans komt van origine uit Maastricht. Na haar tijd aan de middelbare school daar ging ze in Nijmegen rechten studeren. Na haar studie heeft ze enige tijd bij het Hof van Arnhem gewerkt. In maart 1987 is ze echter weer teruggekeerd naar de faculteit om bij het centrum voor postacademisch onderwijs te gaan werken.

Later werd ze stagecoördinator. In de loop van de tijd is ze betrokken geraakt bij het opzetten van bureau in- en externe betrekkingen. Onder dit bureau vallen diverse aspecten van de faculteit, zoals het international office, de career service, de duale master en de excellentieprogramma’s.

Onder die excellentieprogramma’s valt ook het Law Extra programma. Mevrouw Hermans is vanaf het begin zeer betrokken geweest bij het programma. Samen met dhr. prof. mr. Jansen en dhr. mr. dr. Sillen heeft ze het Law Extra programma opgebouwd. Ook nu speelt ze nog een belangrijke rol als programmaregisseur en fungeert ze als aanspreekpunt, waardoor ze een persoonlijke band heeft met veel deelnemers. Haar betrokkenheid en enthousiasme hebben het Law Extra programma, en in het verlengde daarvan NJHV Semper Lex, mogelijk gemaakt en daarvoor zijn we haar erg dankbaar.