Lunchlezing: Platformarbeid

Het heeft even geduurd, maar het is weer tijd voor een lunchlezing! Ditmaal wordt de lunchlezing verzorgd door dhr. Kloostra. Hij is promovendus bij de vaksectie Sociaal recht en zal spreken over platformarbeid.

Platformarbeid is het werken via digitale platformen als Uber en Deliveroo. Over platformarbeid is op dit moment veel te doen. Veel aandacht gaat uit naar de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie. Zijn platformwerkers zelfstandigen of werknemers? De platformen zelf gaan ervan uit dat platformwerkers zelfstandigen zijn. Tijdens de lunchlezing wordt stilgestaan bij de arbeidsrechtelijke risico’s die aan dat standpunt zijn verbonden. Ook zal worden stilgestaan bij mogelijke mededingingsrechtelijke problemen die ontstaan als platformwerkers als zelfstandigen worden aangemerkt.