Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) is een uniek, onafhankelijk en ambitieus advocatenkantoor. Het houdt kantoor in Nijmegen, ’s lands oudste stad. 

Procederen bij de hoogste rechter in civiele zaken: de Hoge Raad 
De advocaten van VSCC houden zich bezig met procedures bij de Hoge Raad en het adviseren over de haalbaarheid ervan. Dit in beginsel over de volle breedte van het civiele recht. VSCC heeft goede contacten in de wetenschap (hoogleraren) en met oud-leden van de rechterlijke macht (niveau Hoge Raad). Iedereen – particulieren, bedrijven en overheden – kan bij ons terecht voor een bij de Hoge Raad te voeren procedure tegen wie dan ook. VSCC heeft al jaren aantoonbaar succes bij de Hoge Raad. Tevens fungeren de advocaten van VSCC als sparringpartner voor advocaten (lawyers’ lawyer) van andere advocatenkantoren. Dit met name in aangelegenheden in civiel appèl. 

Bij VSCC komen advocatuur en rechtswetenschap samen
Bij VSCC gaan praktijk en wetenschap hand in hand. Vanuit het partijdige standpunt van de cliënt benaderen wij uitdagende vragen over (de toepassing van) het recht. Zo verbreden èn verdiepen we onze kennis van het recht. Bij VSCC zijn we gedreven om elke dag op ons beste kunnen te presteren en om iedere dag beter en scherper te zijn dan de vorige. De door de advocaten van VSCC opgestelde processtukken zullen immers gelezen worden door civilisten van het hoogste niveau: een advocaat-generaal of waarnemend procureur-generaal bij de Hoge Raad en drie of vijf raadsheren in de civiele kamer van de Hoge Raad. Voorts zijn er de medewerkers van het wetenschappelijke bureau van de Hoge Raad die de processtukken lezen.

Waarom VSCC en Semper Lex een goede match zijn: centre of excellence
VSCC groeit. Thans werken er vier advocaten, een oud-raadsheer in de (civiele kamer van de) Hoge Raad als kantooradviseur, een officemanager en drie studentmedewerkers secretariaat. De deur van VSCC staat open voor net of bijna afgestudeerden met bovengemiddeld goede studieresultaten (cum laude). Heb jij een uitstekend analytisch vermogen, een brede interesse in het civiele recht, goede schriftelijke vaardigheden èn heb je zin om nauw samen te werken in een hecht team? Dan zou je wel eens goede match met VSCC kunnen hebben. We leren jou graag kennen. 

Interesse?
Wil je meer weten over VSCC of stagemogelijkheden? Bel dan gerust met mr. Joost Moorman (024-322 25 59). Je kunt natuurlijk ook onze website raadplegen voor een beeld van de dagelijkse praktijk van VSCC, actuele blogberichten en last but not least informatie over vacatures: www.vscc.nl.