Lunchlezing – Massaclaims in Nederland

De Volkswagen emissiegate, misleidende reclame van de Staatsloterij en het renteswapschandaal van de Rabobank. Dit zijn slechts drie voorbeelden van situaties waarin (wellicht) collectief schadevergoeding wordt gezocht. Het is namelijk voor een eenvoudige consument niet gemakkelijk om grote, kapitaalkrachtige ondernemingen in rechte aan te spreken voor hun vaak relatief kleine belang. Een oplossing hiervoor kan zijn om samen met anderen die gelijksoortige schade hebben geleden een rechtspersoon op te richten, al dan niet gefinancierd door een derde, om in één procedure tot een schikking voor iedereen te komen. Klinkt prachtig. Honderd kleine Davidjes kunnen zich immers samen een stuk beter tegen Goliath verweren dan afzonderlijk. Maar in de praktijk leveren deze ‘claimorganisaties’ verschillende problemen op. Hebben de bestuurders wel de juiste belangen op het oog? Laten zij zich niet teveel leiden door hun eigen winstoogmerk? En worden bedrijven zo niet gebombardeerd met vele lichtvaardige claims?

 

Over de problematiek rondom claimorganisaties in het recht zal mr. Tess van der Linden een lunchlezing geven. Zij is promovenda bij het Onderzoekscentrum voor Onderneming & Recht aan onze faculteit en heeft gepubliceerd over claimorganisaties.

 

De lunchlezing zal donderdag 1 maart om 12:30 in Rota II (-1.065) plaatsvinden. Voor lunch wordt uiteraard gezorgd.