Lunchlezing – Amicus Curiae en Kruisbenoeming

Manon Hermans, Semper Lex-alumna en oud-bestuurslid, zal voor ons een lunchlezing verzorgen over amicus curiae en kruisbenoemingen in het bestuursrecht. Manon is ondanks haar onderzoekwerkzaamheden erg betrokken bij de vereniging. Wij zijn daarom ook erg verheugd dat zij deze lezing kan verzorgen.

Een korte inleiding op het onderwerp:
“Op 24 september jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel betreffende amicus curiae en kruisbenoemingen in het bestuursrecht (Kamerstukken II 2019-2020, 35550 nr. 1-5) aangenomen. Het is, na de invoering van de zogenaamde ‘grote kamer’ en de Advocaat-Generaal in het bestuursrecht (artikelen 8:10a en 8:12a Awb), de volgende aanpassing in het Nederlandse bestuursprocesrecht. Deze aanpassingen dienen ter bevordering van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. De vraag is of de genoemde maatregelen in het ingewikkelde stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, dat zich kenmerkt door de vele bestuursrechter en rechtsgangen, het gewenste resultaat hebben. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende aanpassingen en zijn er alternatieven? Is rechtseenheid in het huidige bestuursprocesrecht wel echt mogelijk en wenselijk?”

De lunchlezing zal aanvangen om 12:30 in het Grotiusgebouw zaal 0.100. Voor koffie, thee en broodjes zal worden gezorgd.