Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 12 februari om 19:00u heten we jullie graag welkom voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor koffie, thee en koekjes zal worden gezorgd. Aansluitend vindt er een borrel plaats in het Cultuurcafé.

Tijdens deze ALV bespreken we onder meer de eerste helft van het jaar aan de hand van het activiteitenoverzicht en de financiële stukken. We besteden tevens aandacht aan de privacyverklaring. En we blikken met de jaaragenda natuurlijk vooruit op de tweede helft van het jaar.

De relevante stukken zijn ter inzage beschikbaar. Je kunt de stukken opvragen met een e-mail naar secretaris@semperlex.nl. Voor een goede en nuttige behandeling van de stukken en de privacyverklaring wordt jullie met klem aangeraden om van tevoren kennis te nemen van de stukken. Uiteraard zijn de stukken ook op de ALV zelf aanwezig.