Persoonlijke gegevens

  Voorletters en achternaam

  Roepnaam

  Adres

  Postcode en woonplaats

  E-mail

  Telefoonnummer

  Geboortedatum

  Geslacht

  manvrouw

  Law Extra

  Ik meld mij aan als

  lidalumnus

  Lichting Law Extra

  Momenteel ingeschreven bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen

  janee

  Studentnummer (eventueel uw oude)

  Studierichting

  Heeft u een master afgerond? Zo ja, welke?

  Heeft u interesse in actief lidmaatschap?

  janee

  Zo ja, Heeft u interesse in zitting in de kascontrolecommissie?

  janee

  Zo ja, Heeft u interesse in zitting in de activiteitencommissie?

  janee

  Met het aanvinken van onderstaand vakje geef ik NJHV Semper Lex toestemming om in lijn met de privacyverklaring bovengenoemde gegevens te verwerken.