Persoonlijke gegevens

Voorletters en achternaam

Roepnaam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

Geboortedatum

Geslacht
 man vrouw

Law Extra

Ik meld mij aan als
 lid alumnus

Lichting Law Extra

Momenteel ingeschreven bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen
 ja nee

Studentnummer (eventueel uw oude)

Studierichting

Heeft u een master afgerond? Zo ja, welke?

Heeft u interesse in actief lidmaatschap?
 ja nee

Zo ja, Heeft u interesse in zitting in de kascontrolecommissie?
 ja nee

Zo ja, Heeft u interesse in zitting in de activiteitencommissie?
 ja nee

Met het aanvinken van onderstaand vakje geef ik NJHV Semper Lex toestemming om in lijn met de privacyverklaring bovengenoemde gegevens te verwerken.