De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken.

De kascontrolecommissie 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

  • Kyra Wunderink
  • Senna Trap
  • Jesper Diepeveen
  • Bettine Wils