De afzonderlijke bestuursleden zijn via de volgende e-mailadressen bereikbaar:

Mej. G.S. (Gabriëlle) Haas, voorzitter – voorzitter@semperlex.nl

Dhr. Y. (Yifrandy) Sánchez Peralta, vicevoorzitter – vicevoorzitter@semperlex.nl

Mej. L.A. (Lotte) Gunneweg, penningmeester – penningmeester@semperlex.nl

Dhr. J.G. (Jelle) van Dijk, secretaris – secretaris@semperlex.nl

Dhr. D. C. (David) van de Velde, bestuurslid activiteiten – bestuurslidactiviteiten@semperlex.nl

Voor algemene vragen zijn wij bereikbaar via info@semperlex.nl. U kunt ook met ons in contact komen door onderstaand contactformulier in te vullen.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp (verplicht)

    Uw bericht