Semper Lex | Nijmeegse Juridische Honoursvereniging

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken.

De kascontrolecommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

  • Julia van der Grint
  • Miaad Hamidy
  • Jarmo Oppatja
  • Menno Postma

PHOTO-2018-11-14-14-55-49