Semper Lex | Nijmeegse Juridische Honoursvereniging

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is het controlerende orgaan voor het financiële beleid van NJHV Semper Lex. Zij houdt toezicht op de werkzaamheden van de penningmeester en adviseert bij de uitvoering van zijn taken.

De kascontrolecommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

  • Miaad Hamidy
  • Jarmo Oppatja
  • Julia van der Grint
  • Menno Postma

PHOTO-2018-11-14-14-55-49